ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

0A i 0B
Zajęcia z języka angielskiego z elementami muzyczno-rytmicznymi
J. Brodecka-Luty
A. Michalczuk
Zajęcia wyrównawcze
E. Sas, K. Piórecka

kl. I
Język angielski

J. Brodecka-Luty
Rytmika
M. i A. Michalczuk
Zajęcia wyrównawcze
E. Okraska
Zajęcia muzyczne
A. Michalczuk

kl. IIa
Język angielski
J. Brodecka-Luty
Rytmika
M. i A. Michalczuk
Koło matematyczne
A. Bazior
Zajęcia muzyczne
A. Michalczuk

kl. IIb
Język angielski
J. Brodecka-Luty
Rytmika
M. i A. Michalczuk
Koło matematyczne
A. Bazior
Zajęcia muzyczne
A. Michalczuk
Zajęcia wyrównawcze
A. Szewc

kl. IIc
Język angielski
J. Brodecka-Luty
Rytmika
M. i A. Michalczuk
Koło matematyczne
A. Bazior
Zajęcia muzyczne
A. Michalczuk
Zajęcia wyrównawcze
B. Kowitz

kl. IIIa
Język angielski
W. Nabrzyski
Rytmika
M. i A. Michalczuk
Zajęcia wyrównawcze
M. Michalczuk
Zajęcia doskonalące
M. Michalczuk
Koło teatralne
M. Michalczuk
Koło matematyczne
K. Bazior
Zajęcia muzyczne
A. Michalczuk
Koło sportowe - tenis stołowy
M. Koszelak

kl. IIIb
Język angielski
W. Nabrzyski
Rytmika
M. i A. Michalczuk
Zajęcia wyrównawcze
K. Bazior
Zajęcia doskonalące
K. Bazior
Koło teatralne
M. Michalczuk
Koło matematyczne
K. Bazior
Zajęcia muzyczne
A. Michalczuk
Koło sportowe - tenis stołowy
M. Koszelak

kl. IVab
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
Z. Koszelak
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
M. Prusiecka, K. Górska
Zajęcia muzyczne
A. Michalczuk
Zajęcia sportowe - pływanie
H. Grudka
Koło informatyczne
A. Liguz
Koło sportowe - tenis stołowy
M. Koszelak

kl. Vab
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
M. Prusiecka
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
A. Kunicka
Koło muzyczne
A. Michalczuk
Koło informatyczne
A. Liguz
Koło matematyczne
A. Kunicka
Zajęcia sportowe - ogólnorozwojowe
Z. Grudka
Zajęcia sportowe - piłka nożna
T. Górski
Zajęcia sportowe - tenis stołowy
M. Koszelak

kl. VIab
Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego
K. Górska
Zajęcia wyrównawcze z matematyki
A. Kunicka, Z. Koszelak
Koło muzyczne
A. Michalczuk
Koło plastyczne
E. Będźmierowska
Koło matematyczne
A. Kunicka
Zajęcia sportowe - ogólnorozwojowe
Z. Grudka
Zajęcia sportowe - piłka nożna
T. Górski
Zajęcia sportowe - tenis stołowy
M. Koszelak