RADA RODZICÓW

       Rada Rodziców w naszej placówce jest ważnym filarem wspierającym działalność dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną szkoły. Czynny udział rodziców w procesie nauczania, kształcenia postaw dzieci, przekazywania im systemu wartości wspomaga i uzupełnia oddziaływania kadry pedagogicznej. Wychowawcy klas mogą liczyć w swych przedsięwzięciach na aktywną pomoc trójek klasowych.
       Radę Rodziców stanowili i stanowią ludzie bezinteresownie oddani swojej działalności społecznej i otwarci na nowe wyzwania. Ich praca to nie jednorazowa akcja, ale całoroczna, prężna działalność. Zbierają fundusze pieniężne oraz organizują imprezy dochodowe. Zgromadzone środki finansowe każdorazowo przeznaczają na bieżące potrzeby szkoły. Rada Rodziców w znaczący sposób przyczynia się do funkcjonowania naszej placówki.

Prezydium Rady Rodziców 2007/2008:

Przewodniczący: Ciechanowska Magdalena
Zastępca Przewodniczącego: Przybył Iwona
Sekretarz: Kaczyńska Marta
Skarbnik: Grzębska Aneta
Członkowie:
- Bielecka Ewa
- Gajewski Andrzej
- Haraburda Bożena
- Markowska Danuta
- Pegza Aneta
- Skolimowska Dorota
- Suszewska Agnieszka
- Woś Anna

Komisja Rewizyjna

- Jurkiewicz Wioletta
- Modrzewska Agata
- Przedpełski Andrzej