PROCEDURY

Procedury Zespołu Szkolno- Przedszkolnego

Jeżeli chcesz się zapoznać z daną procedurą kliknij na nią poniżej.
Przyjmowanie do świetlicy
Awans zawodowy
Obowiązek przedszkolny i szkolny
Pomoc materialna
Skargi i wnioski
Terapia logopedyczna
Trudności wychowawcze
Zajęcia dydaktyczno wychowawcze
Zajęcia terapeutyczne