HISTORIA

      Drewnica położona jest w północnej części Żuław Wiślanych, pomiędzy ramionami ujściowymi Wisły: Przekopem i Szkarpawą. Znajduje się tu szereg obiektów zabytkowych stanowiących kwintesencje dawnej architektóry, np.: domy podcieniowe, wiatrak ,,kożlak" z 1718 r, zagrody typu holenderskie oraz budynek z 1900 roku, w którym mieściła się pierwsza szkoła.
       W tej szkole 8 września 1945 r odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 1945/46. Naukę rozpoczęło 38 uczniów jednak ich liczba wzrastała. Rejon szkolny obejmował: Drewnicę, Żuławki, Przemysław, Izbiska i Książęce Żuławy. W Żuławkach i Przemysławiu do 1969 r istniały szkoły z klasami IV będące filiami szkoły w Drewnicy.
       W dziejach Szkoły Podstawowej w Drewnicy jedną z najważniejszych dat był dzień 30. IV. 1967 r. W tym dniu odbyło się uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod gmach nowej szkoły.
30 września 1968 roku nastąpił odbiór techniczny nowego gmachu, a 8 października rozpoczęła się długo oczekiwana przeprowadzka. Dokonywali jej uczniowie i nauczyciele. Pożegnano starą szkołę, której mury opuściło 538 absolwentów.
We wsi powstał gmach, który od prawie 40 lat służy podnoszeniu oświaty i kultury środowiska.
       Obwód szkolny obejmuje: Drewnicę, Żuławki, Książęce Żuławy, Bronowo, Wiśniówkę, Przemysław, Izbiska, Mikoszewo, Dworek, Stare Babki, Niedźwiedziówka i Niedźwiedzica. Wśród szkół gminy Stegna jest to największy rejon szkolny.