DYREKCJA

Marek Koszelak
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

- absolwent Szkoły Podstawowej w Drewnicy, Technikum Mechaniczno-Elektr. w Gdańsku i Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy

- pierwszy nauczyciel dyplomowany w powiecie nowodworskim

- dyrektor szkoły od 1992r., SP w Drewnicy od 1997r., ZSP w Drewnicy od 2002r.

- ekspert MENiS ds. awansu zawodowego nauczycieli

- dawniej podróżnik, grotołaz, taternik, andynista i himalaistaAnna Kunicka
Zastępca dyrektora


- absolwentka Szkoły Podstawowej w Drewnicy,Liceum Ogólnokształcącego w Pruszczu Gd. i Uniwersyteu gdańskiego

- nauczyciel w SP w Drewnicy od 1983r

- wicedyrektor od 2000r.