Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy.


Zmiana ADRESU oraz serwera Naszej szkoły!
W związku z uciążliwymni reklamami, które bardzo przeszkadzały w przeglądaniu Naszego serwisu, postanowiliśmy zmienić serwer oraz ADRES. Na popszednim adresie: ZSPDREWNICA.za.pl zostało zamontowane przekierowanie, które automatycznie przeniesie Nas na nową stronę.

NOWY ADRES:
:: WWW.ZSPDREWNICA.EU ::


Serdecznie witamy na stronie Naszej Szkoły. Nasza placówka jest szkołą publiczną. Organem prowadzącym jest Gmina Stegna, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty.
Cel jaki sobie stawiamy to: wychowanie człowieka kulturalnego, tolerancyjnego, szlachetnego, troskliwego, wrażliwego, odpowiedzialnego za siebie i innych.
Szkoła uczy, wychowuje uczniów i zapewnia im właściwą opiekę. Daje każdemu dziecku warunki niezbędne do rozwoju, przygotowując do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, tolerancji, demokracji, sprawiedliwości i wolności. Zapewniamy uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości, zdobywania kreatywnej postawy w odkrywaniu prawdy i wiedzy o współczesnym świecie. Dbamy o dobrą atmosferę w klasie i w szkole. Aktywnie pracujemy nad podniesieniem jakości pracy w Naszej placówce.